سنت ازدواج و تعدد زوجات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) اگر هدف پیامبر(ص) زیبایی و وجوانی و در کل هدفی دنیایی بود چرا بانویی که از ایشان بزرگتر بود را انتخاب فرمودند؟ حتی اگر نظر برخی مورخان که معتقدند حضرت خدیجه(س) بزرگتر از پیامبر(ص) نبودند صحیح باشد، باز این نکته صحیح نیست که بگوییم اهداف پیامبر(ص)، دنیا و هوسهای مادی بوده چرا که در زمان عمر مبارک حضرت خدیجه(س) بانویی دیگر اختیار نفرمودند. پس تنها هدف ایشان گسترش توحید و بینشهای توحیدی و الهی بوده است چنانچه میبینیم بینش توحیدی و مرتبه‌ی ایمان خدیجه(س) در تمام مراحل زندگی آنها متبلور بوده است. حضرت خدیجه(س) در زندگی با پیامبر اکرم(ص) به اندازه‌ی معرفت و بندگی‌اش در برابرخداوند رفتارش را سامان داد تا شد آن بانویی که  پیامبر(ص)، هم دوستش داشت و هم قبولش؛ و شد مادر فاطمه(س) و شد سید زنان بهشت و نهایتا شد آن زنی که تا زنده بود پیامبر به هیچ زنی احتیاج پیدا نکردند. در زندگی بانویمان خدیجه(س) خدا محوری بیش از هرچیز دیگر به چشم میخورد و در تمام جلوه‌های گفتار و رفتار ایشان نمود‌ داشت تا جاییکه تمام زندگی خانوادگی_سیاسی_اقتصادی_اجتماعی و همه‌ی تقاضاهایش را با رضایت خدا می‌سنجید و همواره رضای خدا و رسولش را بر رضایت و راحتی و آسایش خود مقدم می‌داشت.