از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.

آدرس : نجف آباد - خیابان شریعتی - بنیاد آیت الله‌خامنه‌ای

تلفن : 09136557200

سامانه : 30007650006729

ایمیل : aliasgarhazrat@gmail.com