پدر بزگوار / مادرمهربان
ازاینکه لطف می کنید و با دقت در پرنمودن این قسمت، نهایت همکاری را با ما دارید بسیارمتشکریم .چراکه لطف خدا و یاری شما سروران ارجمند، از این به بعد راه گشای ماست در راستای برگزاری جلساتی تاثیرگذارتر برکانون گرم خانواده های شایسته ای چون شما .

نام و نام خانوادگی :
شغل :
میزان تحصیلات :

به نظر شما کدام موضوع یا موضوعات زیر در جهت رشد فکری ، جسمی و معنوی فرزندان دلبندتان تاثیر گذارتر بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد؟
پاسخ خود را با انتخاب گزینه بلی یا خیر از فیلد مقابل اعلام فرمائید .

تأثیر مذهب روی مباحث تربیتی کودکان :
تأثیر تغذیه روی مباحث تربیتی کودکان :
نقش پدر در تربیت کودکان :
اقتدار پدر در تربیت کودکان :
تفاهم پدر با مادردر تربیت کودکان :
تأثیر لقمه حلال درتربیت کودکان :
قصه گویی ونحوه انتخاب قصه ها :
بازی ها و سرگرمی های مفید :
موسیقی و فیلم :
تأثیر تعهد هر یک از والدین به مسائل مذهبی و اعتقادی :
ماهواره ها و تاثیر آن بر تربیت کودک :

به نظر شما مشکلات امروزه بر سر راه تربیت اخلاقی – دینی کودکان برای پدر ومادران محترم چیست ؟

عدم آگاهی والدین از مسائل دینی:
عدم اطمینان والدین به تأثیر مثبت باورهای دینی بر همه جوانب زندگی :
عدم آگاهی والدین از ناهنجاری های اجتماعی که بر سر راه فرزندان قرار دارد :
عدم هماهنگی والدین در مسائل تربیتی :
مشکلات مادی و به تبع آن مشغولیت بیش ازحد والدین جهت کسب در آمد:
عدم حضور صمیمی افراد خانواده در کنار هم به هنگام اوقات فراغت :
عدم شناخت والدین نسبت به تفاوتهای مراحل رشد و تکامل فرزند :
اختلافات والدین :
عدم شناخت رفتار صحیح والدین نسبت به تفاوتهای جنسی فرزندان :