🚩 " حُبُّ الحُسَین یَجمَعُنا " شد، نشانِ ما
در خیمه ی حسین (ع)، یکی شد زبانِ ما

🏴 فرارسیدن اربعین حسینی، تسلیت باد.

* آدرس کانال مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) شهرستان نجف آباد در پیامرسان گپ : @mjalisghar_njf