مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) در نظر دارد خدمات پزشکی و مشاوره ای را به فرزندان شیرخوار و خانواده هایشان ارائه دهد شما پدر و مادر عزیز با توجه به نیاز های خانواده خود مایل به دریافت چه نوع آموزش یا مشاوره ای هستید: پاسخ خود را با انتخاب گزینه بلی یا خیر از فیلد مقابل اعلام فرمائید .

نحوه برخورد با کودکان بیش فعال:
راه های ایجاد نشاط و شادابی در بین اعضای خانواده:
نحوه تعامل میان والدین و فرزندان:
مشکلات خلقی در بین کودکان و نوجوانان:
اختلالات خلقی در میان والدین:
نقش تغذیه در کنترل بیماریها:
مهارت های همسرداری :
مقابله با استرس و اضطراب :
مقابله با افسردگی:
فرزندپروری:
رژیم غذایی در کودکان:
را ههای پیشگیری از سرطان ها :
کنترل خشم:

مشاوره ای

مشکلات رفتاری و روانی در خانواده :
مشکلات تغذیه ای اعم از سوءتغذیه ، کم اشتهایی و یا پراشتهایی در بین اعضای خانواده و دریافت رژیم غذایی مناسب:
دریافت خدمات پزشکی :
مشاوره تحصیلی :
مشاوره تحصیلی :
در صورت وجود فرزند نیازمند به مراقبت ویژه یا بیماری خاص،ضمن اعلام بیماری مایل به دریافت چه نوع خدماتی از مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) می باشید :