با سلام. امیدواریم تا به امروز، به لطف خدا و به یمن همراهی شما دوست عزیز، توانسته باشیم  قدمی حتی کوچک، برای بهبود منش زندگی کردن، برداشته باشیم.  با هم به جلسه پنجم دوره رسیدیم. قرار است امروز، یک موضوع کلیدی و مهم در کل مسیر زندگی را مرور کنیم و آن هم "ارزش های زندگی" است. با توجه به گسترده بودن مبحث، بدون اتلاف وقت به سراغ بحث میرویم.

حتما یادتان هست که در مباحث جلسه ی گذشته از کارکرد‌های ذهن صحبت کردیم و این نکته را یادآور شدیم که تمامی این کارکردها در دست ذهن بوده و به نوعی ما اختیاری در بروز آنها نداریم. اگر نیاز به مرور آن مباحث دارید اینجا را ببینید. اما نکته ی جالب توجه در این مورد، این بود که درست است که مدیریت و کنترل کارکردهای ذهن ما از دست ما خارج است، ولی ما بر یک عنصر خروجی و بازتابی به نام "رفتار" توانایی مدیریت داریم. یعنی ما میتوانیم به گونه ای مدیریت‌ شده و خود‌کنترلی در موضوعات متفاوت، رفتارهای متفاوت از خود نشان دهیم. از این جای مبحث را با یک مثال که همه ی ما بارها با آن مواجه شده‌ایم، پی میگیریم. تصور کنید که موضوع نا‌خوشایندی بین ما و فرد دیگری به وجود آمده است. ناخودآگاه ذهن انسان شروع به "فکر"سازی میکند. که چرا این اتفاق افتاد، این فرد چه برخورد بدی با من کرد، اصلا متوجه لطف من نشد، چقدر مرا ناراحت کرد، از دست او عصبانی هستم و بسته به مورد، هزاران فکر دیگر.