با سلام. در فرصت 5 روز باقیمانده تا برگزاری همایش باشکوه شیرخوارگان حسینی،دوستان خوبمان، سری به مسؤل کمیته‌ی مراکز خانم ربانیان زده و از تعداد ثبت نام شدگان تا امروز جویا شدند.  بر اساس اطلاعات دریافت شده از مراکز 14گانه‌ی فعال در سطح شهرستان تا صبح روز شنبه،10 مهرماه 1395،  تعداد 450 شیرخوار جهت حضور در مراسم، ثبت نام شده و بسته‌ی فرهنگی و لباس دریافت کرده‌اند. با در نظر گرفتن مدت زمان باقی مانده تا روز همایش و بر اساس تجارب سال‌های گذشته، پیش‌بینی میشود، روزهای آخر ثبت نام، از شلوغ ترین روزهای خدمت رسانی مسؤلان ثبت‌نام،در مراکز ثبت نام باشد. نکته‌ی قابل توجه در مورد همایش سال گذشته، ثبت نام حدود250 شیرخوار در روز مراسم و در همان محل برگزاری همایش، قبل از شروع مراسم بوده است. دوستان کمیته‌ی مراکز، تدابیر مربوطه را برای مدیریت موارد مشابه در مراسم امسال نیز اندیشیده‌اند.

با تشکر از خادمان حضرت علی اصغر(ع) در کمیته‌ی مراکز