با سلام. به حول و قوه‌ی خداوند و همزمان با سال اقدام و عمل، پس از چند ماه تحقیق و پژوهش و شناسایی زیر ساخت‌های مورد هجمه دشمنان در حوزه حجاب و برنامه ریزی چندین کارگروه تخصصی مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) نجف‌آباد در جهت تبیین و ایجاد راه کارهای مناسب در این خصوص اولین همایش "زیر چتر خدا"، با محوریت عفاف و پوشش اسلامی، در تاریخ 18 و 19 مردادماه95 به مدت دو روز با مشارکت و همکاری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در فرهنگسرای خارون برگزار خواهد شد. مخاطبان روز اول همایش مادران عزیز نوگلان دختر 9 تا 12 ساله هستند که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، از بیانات حجت السلام مسعود عالی، از اساتید خبره‌ی حوزه استفاده خواهیم کرد. برای روز دوم همایش نیز، برنامه های ویژه و شاد برای دختران نو مکلف دعوت شده به همایش در نظر گرفته شده است. میهمان ویژه ی این روز همایش نیز، حاج آقا عبدالهی از اساتید حوزه‌ی فعالیت های دینی کودک و نوجوان هستند.

حضور تولید کنندگان داخلی برتر در حوزه حجاب با نمایش محصولات و دستاوردها و الگوهای برتر حجاب و پوشش اسلامی شهرستان نیز، در مدت برگزاری همایش از ویژه برنامه های شاخص این طرح میباشد.

"زیر چتر خدا" اولین قدم مجمع جهانی حضرت علی اصغر نجف آباد، در راستای تبیین جایگاه حجاب و ترویج فرهنگ و الگوهای برتر و بستر سازی مناسب در این حوزه میباشد.

از خداوند متعال ایمان، اراده، عزم، تلاش و توکل راسخ در راه پیمودن اهداف عالی این مجموعه را خواستاریم.