صلح و امنیت
قانون "والصُلح خیرٌ" یک قانون قرآنی مترقّی بر اساس نیازهای فطری انسان هاست. در کنار صلح، امنیت نیز از ضروریات زندگی انسانی و از نعمتهای ناشناخته الهی است.
رسول خدا می فرمایند:
" نعمتانِ مکفُورتانِ: الأمنُ و العافیهُ. "
"ارزش دو نعمت از نظر مردم پوشیده است: امنیت و تندرستی. "
از مهمترین دستاوردهای دوران ظهور امام عصر علیه السلام برقراری صلحی پایدار در سرتاسر گیتی بر اساس اصول انسانی و بشر دوستانه است؛ هرچند ایجاد چنین صلحی مستلزم از بین بردن موانع صلح پایدار یعنی زورگویان و ستمگران و حکومتهای ضد بشری است اما در انتها، جهان شاهد برقراری این نظام صلح دوستی خواهد بود.صلحی که بخاطر داشتن پشتوانه های الهی و انسانی، دیگر بهانه و انگیزه ای برای نزاع و وحشت بجای نمی گذارد.
ع. س. حسینی