امام خمینی: "روز قدس روزی است که مستضعفین مجهز شوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند."

برای حمایت از مردم مجاهد سرزمین اشغالی فلسطین با دختران مشکات در میدان امام خمینی (رحمت الله علیه) راس ساعت 11.30 قرار گذاشتیم تا بعد از تجمع دوستان به خیل جمعیت مردم بپیوندیم و همگام و همراه با مردم شهید پرور و انقلابی شهرمان، انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کنیم و فریاد ظلم ستیزی سر دهیم و بعد از راهپیمایی برای شرکت نماز عبادی سیاسی جمعه به امامت حجت السلام والمسلمین حسناتی مهیا شدیم.