رهبر معظم انقلاب در حدود یک سال پیش، مبحثی را با عنوان سبک زندگی مطرح کردند که تا کنون مورد توجه بسیاری از بزرگان و اندیشمندان قرار گرفته است. ولی متاسفانه در جوامع دانشگاهی هنوز فعالیتی جدی در این زمینه صورت نپذیرفته و این در حالی است که این مطالبه بسیار مورد تاکید و توجه ایشان بوده است.

  رهبر انقلاب در حدود یک سال پیش، مبحثی را با عنوان سبک زندگی مطرح کردند که تا کنون مورد توجه بسیاری از بزرگان و اندیشمندان قرار گرفته است. ولی متاسفانه در جوامع دانشگاهی هنوز فعالیتی جدی در این زمینه صورت نپذیرفته و این در حالی است که این مطالبه بسیار مورد تاکید و توجه ایشان بوده است.

در این نوشتار به موضوعات زیر می پردازیم:

1- سخنان رهبری در مورد سبک زندگی

2- تعریف سبک زندگی

3- ارتباط سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلامی

4- سبک زندگی دانشجویی

1- سخنان رهبری در مورد سبک زندگی

وقتی به سخنان رهبر انقلاب در یک سال اخیر نگاهی بیندازیم، مشاهده میکنیم که ایشان به موضوع سبک زندگی توجه ویژه ای دارند چرا که در بسیاری از دیدارهایشان با عناصر تاثیر گذار جامعه ، به این موضوع پرداخته اند.

*    بیانات در دیدار دانشجویان‌(6/5/92)

ایشان بحث در رابطه با سبک زندگی را موجب نشاط و زنده شدن دانشگاه میدانند:

«مسئله‌ى «سبک زندگى» - که بنده سال گذشته در سفر بجنورد آن را مطرح کردم و مورد استقبال هم قرار گرفت - مسئله‌ى مهمى است. بحث درباره‌ى مسائل سبک زندگى، اظهارنظر، موافقت، مخالفت، در مواد گوناگون؛ اینها بحثهائى است که دانشگاه را زنده و بانشاط نگه میدارد. اینجور بحثهاى مهم و ناظر به واقعیتها، خون در رگهاى این پیکره‌ى عظیم جارى میکند.»

*    بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌(23/7/91)

«یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوه‌ى زیستن - اینها عبارةٌ اخراى یکدیگر است - این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدرى بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم - که هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است - باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخلاقى، باز پرداختن به سبک زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئله‌ى اساسى و مهمى است.»

مسئله سبک زندگی از دید ایشان بسیار مهم و اساسی به شمار می رود چرا که زندگی راحت و با آرامش را در گرو پرداختن به این موضوع میدانند.