سومین جلسه داخلی مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در سال1393، با حضور مسئولین اجرایی مجمع در تاریخ 93/2/7 در محل سالن جلسات بنیاد فرهنگی امام خامنه ای برگزار گردید، در این جلسه هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش فصلی از سلسله نشست ها با موضوع «نسیم دوستی» انجام شد. همچنین در این جلسه نقاط ضعف و ایرادات دراجرا و برگزاری جلسات هفتگی (دوشنبه شب هر هفته ) که تحت عنوان « راه نیکو زیستن » برگزار می شود مورد بررسی قرار گرفت تا به لطف الهی بتوانیم جلساتی در شان خانواده های عزیز عضو مجمع جهانی  برگزار نماییم.