«ما اگر از منظر معنویت به زندگی نگاه کنیم که هدف انسان، رستگاری و فلاح و نجاح است باید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است.» مقام معظم رهبری                                                                                                            مجموعه 10 جلدی «سبک زندگی» کاری از گروه مطالعاتیِ مؤسسه قرآنیِ ندای ملکوت است که برای آشنایی خانواده‌ها و زوج‌های جوان با یک زندگی موفقِ مطابق با قرآن و عترت نگاشته شده‌است. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، عناوین 10 جلد را به همراه سر فصل‌های هر کتاب با هم مرور می‌کنیم.  خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی از تأثیر گذارترین نهادها و همچنین نزد خداوند از محبوبترین و ارزشمندترین نهادهاست؛ تا آنجا که دستورات متعددی  از سوی خدای مبنی بر تلاش برای جلوگیری و نهی از فروپاشی کانون خانواده برای بشریت صادر شده‌است. «سبک زندگی 2: خانواده»·         فصل اول: جایگاه و اهمیت نظام خانواده·         فصل دوم: تربیت دینی و معنوی خانواده·         فصل سوم: نقش و جایگاه صله ارحام در تحکیم خانواده·         فصل چهارم: عوامل تحکیم نظام خانواده از منظر اهل بیت·         فصل پنجم: حقوق خانواده در بیان امام سجاد(ع)بی‌گمان از مهمترین اهداف آفرینش، تربیت و پرورش است و به معنای به فعلیت رساندن ایجادی استعدادهای درونی است. پروردگار هستی بر خود لازم دانسته که با ایجاد و تصرفات تکوینی و ایجادی و نیز روش‌های تعلیمی و تشریعی هرکس  و هرچیزی را به کمال خود برساند. «سبک زندگی3: مسائل تربیتی کودک»·         فصل اول: مفهوم تربیت·         فصل دوم: اصول تربیتی·         فصل سوم: ارتباط مطلوب با فرزندان·         فصل چهارم: اهمیت و نقش بازیرکن و محور اصلی و اساس هر خانواده، والدین آن خانواده هستند؛ که سکان هدایت خانواده را در دست داشته و آن را به سر منزل مقصود می‌رسانند. از آنجا که خانواده کوچکترین مجموعه تشکیل‌دهنده جامعه است، بی‌شک اعتلا یا انحراف آن به اعتلا و انحراف جامعه منتهی میشود. «سبک زندگی4: احترام به والدین»·         فصل اول: احترام به والدین·         فصل دوم: رفتار شایسته فرزند با پدر و مادر·         فصل سوم: احترام به والدین از منظر قرآن کریم·         فصل چهارم: احترام به والدین در بیان معصومین(ع)·         فصل پنجم: بی‌احترامی به والدین وجود کودکان یتیم که پدر یا والدین خود رادر طفولیت از دست داده‌اند در هر جامعه‌ای اجتناب ناپذیر است. در همه ادیان الهی به این کودکان توجه دارند و به ضرورت تعهد در برابر آنان، حفظ حقوقشان و اظهار لطف به آنان تأکید می کنند. «سبک زندگی5: کودکان یتیم»·         فصل اول: یتیم از منظر اسلام·         فصل دوم: تشویق و تهدید های الهی در خصوص چگونگی رفتار با یتیمان·         فصل سوم: آثار یتیم نوازی·         فصل چهارم: داستان‌هایی از یتیم نوازی ائمه اطهار(ع)از جمله سفارش های مکرر در آموزه‌های دینی، توصیه و سفارش به همیاری، کمک و استعانت به یکدیگر است. خصوصاً در مواقعی چون مشکلات و بیماری ها، برطرف نمودن نیاز های مادی و معنویِ فرد نیازمند، دارای اجر و پاداش فراوانی است. «سبک زندگی6: بیماران»·         فصل اول: بیماری و عیادت از بیمار·         فصل دوم: کمک به بیماران·         فصل سوم: آداب عیادت·         فصل چهارم: جایگاه پرستاری و آثار آنانسان‌ها در تمام جوامع بشری برای نشان دادن میزان علاقه و احساساتشان نسبت به اطرافیان، از مقوله‌ای به نام هدیه دادن بهره می‌برند. هدیه دادن ابزاری است عاطفی برای تسخیر قلوب، ایجاد الفت، دوستی و بر قرار کردن رابطه‌ای عاشقانه و بر پایه محبت در بین افراد. «سبک زندگی7: هدیه در اسلام»·         فصل اول: مفهوم هدیه·         فصل دوم: آداب و ارزش هدیه·         فصل سوم: هدیه از منظر قرآن کریم و در بیان معصومین‌(ع)یکی از معارف حیات بخش قرآن کریم، مسأله انفاق است. انفاق از یک سو راهکاری برای برطرف کردن فاصله طبقاطی و از بین بردن فقر از جامعه بوده و از سویی دستورالعملی است برای خودسازی و تزکیه نفس در راه تکامل روح. «سبک زندگی8: انفاق و بخشش»·         فصل اول: انفاق کنندگان·         فصل دوم: آداب انفاق·         فصل سوم: آثار انفاق·         فصل چهارم: موانع انفاق و پیامدهای آنتعاون برای حق و مبارزه با باطل و همکاری نکردن در امور لغو وبیهوده از دستوراتی است که به طور مکرر و صریحاً در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است. «سبک زندگی9: مشارکت اجتماعی»·         فصل اول: تعاون و مشارکت·         فصل دوم: پایبندی به عهد و پیمان·         فصل سوم: رقابت و تعاون مسأله اقتصاد، در هر جامعه و با هر آیین و فرهنگ از مقوله های بسیار مهم به شمار می رود. در برخی جوامع با رشد اقتصادی مواجه بوده و در برخی دیگر با رکود اقتصادی؛ و این امر با توجه به فرهنگ و آیین موجود در هر جامعه به نحوهٔ عملکرد اعضای آن جامعه نیز بستگی دارد. «سبک زندگی 10: اشتغال و کار آفرینی»·         فصل اول: کار و تلاش·         فصل دوم: اخلاق در تجارت·         فصل سوم: کار آفرینی·         فصل چهارم: اشتغال و اهمیت آن در صورت تمایل به دریافت کتاب می توانید به دفتر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) مراجعه کنید.خ.مصطفایی