عوامل "جلوگیری از ستم‌کردن زن و مرد به یکدیگر" از منظر رهبریسه عامل معنوی وارد میدان میشوند تا اهمیت عامل جسمانی و مادی کاهش پیدا کند. عامل جسمانی و مادی یعنی همان نشانه‌های قوی‌تر بودن ظاهری در یک جنس. وقتی عامل معنوی را وارد کردیم عامل مادی ضعیف خواهد شد. یکی از آن سه عامل، قانون است. قانون باید اجازه ظلم ندهد. یکی دیگر از آن سه عامل، بالا رفتن سطح اندیشه و خردمندی زنان از طریق تحصیلات، فعالیت‌های گوناگون فکری و اجتماعی و اقتصادی و مغزی و ادبی و هنری است. الان هم اکثریت بی‌سوادان عالم، زنانند. یاید با آن مبارزه شود تا زن بتواند دارای فکر و تدبیر گردد و آن قدرت نتواند بر او ستم کند. اگر این تدبیر و خردمندی و سواد و آگاهی در زن رشد پیدا کند، مانع ستم آن نیروی مادی می‌شود. البته سواد همیشه ملاک نیست؛ عمده، خردمندی است. گاهی ممکن است انسان‌هایی باسواد هم باشند، اما آن خردمندی و تدبیر را نداشته باشند. عکسش هم ممکن است. لذا عمده خردمندی و تدبیر است که باید در زن رشد پیدا کند تا بتواند این مشکل (مورد ستم واقع شدن) را مهار کند. 22/8/74   فکر رشد زنان از لحاظ معنوی و اخلاقی، بایستی یک فکر رایج در میان خود زنان باشد. خود بانوان باید بیشتر به این مسئله بیندیشند. خود آنها به معارف، به معلومات، به مطالعه و مسائل اساسی زندگی رو کنند. همان تربیت غلط غربی موجب شد که در دوران حکومت طاغوت در این کشور زنان به آرامش، تجملات، زینت‌های بیخودی، تبرّج و خودنمایی تمایل پیدا کنند، که این هم از نشانه‌های مرد سالاری است. یکی از نشانه‌های مرد سالاری غربی‌ها همین است که زن را برای مرد می‌خواهند؛ لذا می‌گویند زن آرایش کند، تا مرد التذاذ برد! این در حقیقت آزادی مرد است. میخواهند مرد آزاد باشد، حتی برای التذاذ بصری؛ لذا زن را به کشف حجاب و آرایش و تبرّج در مقابل مرد تشویق می‌کنند! البته این خودخواهی را بسیار از مردان درجوامعی که از دین خدا بهره‌مند نبودند، از دواران‌های قدیم هم داشتند، امروز هم دارند؛ غربی‌ها هم مظهر اعلای این بودند پس، این مسئله که زن به سمت معرفت، علم، مطالعه، آگاهی، کسب معلومات و معارف حرکت کند، باید در میان خود بانوان خیلی جدی گرفته شود و به آن اهمیت بدهند. 30/7/76سوم اینکه سطح فکر جامعه بطور عام بالا برود. در جامعه‌ای که همه، تا حدودی از هوش و خرد و اندیشه و پختگی و حکمت برخوردارند، کسی تعرّض بیخودی به کسی نمیکند.22/8/74گروه محبین محمد و آل‌محمد