جلسه طرح مشکات این هفته در باغ بانوان تشکیل شد.پس از گردهم‌ آمدن اعضاء در فضای آزاد باغ بانوان نجف آباد،سوال از مبحث تعیین شده‌ی کتاب "انتخاب بزرگ" با حضور مربی گرامی سرکار خانم رفیعی شروع شد. انتخاب بزرگ چیست ؟؟ انتخابی در خور وسعت آدمی. البته طبق بحث معرفت نفس دانستیم آدمی این تن ظاهری نیست بلکه روحی دارد بدون هیچ محدودیت زمان و مکانی، پس هدف هم در خور آن وسعت مد نظر است؛ جهت داشتن آرامشی ابدی. به طبع هیچ مادیتی جوابگوی ابعاد انسانی نیست همانگونه که در کلام الله داریم "متاع دنیا قلیل است و...." در ادامه؛ صحبت از مکتب "پیاژه" شد که انسانها را براساس انتخابهای آنان به کودک و جوان و پیر تقسیم میکند. حال این انتخاب بزرگ را چگونه برگزینیم و راه رسیدن به آن چیست؟؟..... در ادامه، کار گروهی را با نکاتی که آقای شکرالهی در اختیار بچه‌ها گزارده بود وکتابهای تهیه شده توسط مدیریت گروهها پیگیر شدیم...   و پس از آن دانش آموزان با ارائه‌ی خلاصه‌ی 20 عنوان کتاب مختلف به جلسه خاتمه دادند. خ.عباسی