در ادامه مباحث گذشته این هفته به بررسی دیگر عوامل پرخاشگری کودکان می پردازیم: ب : مدرسه مشکلات یادگیری ٬ کم هوشی ٬ تنبیه در مدرسه یا تمسخر از سوی دوستان ٬باعث تنفر از نام و فضای مدرسه می شود و ممکن است به درگیری و پرخاشگری کودک منجر گردد . درباره این موضوع با معلمش صحبت کنید و جویای مشکلاتش در مدرسه با معلمان یا همسالانش باشید . اگر کودک با همه پیگیری ها و تلاشهای شما باز هم از خود پرخاشگری نشان داد ٬ به یک متخصص مراجعه کنید . ج : علل عاطفی - هیجانی 1- نیازهای عاطفی :   نیاز به محبت ٬امنیت و احترام از نیازهای فطری آدمی است و اگر این نیازها در کودک ارضا نشود او آمادگی بیشتری برای ستیزه طلبی دارد . باید به نیازهای عاطفی کودکان توجه کرد ٬ با آنان صمیمی بود و برای آن ها وقت گذاشت . 2- اضطراب کودک کودک همیشه مضطرب ٬یک ماشه آماده شلیک است. پس زمانی که از رفتارهای ناسازگارانه فرزندتان خسته هستید ٬ روابط او را با اعضای خانواده ٬ مدرسه و محله بررسی کنید . اگر از چیزی می ترسد یا نگرانی دارد حتما نسبت به حل آن اقدام کنید . در ادامه مباحث گذشته این هفته به بررسی دیگر عوامل پرخاشگری کودکان می پردازیم: ب : مدرسه مشکلات یادگیری ٬ کم هوشی ٬ تنبیه در مدرسه یا تمسخر از سوی دوستان ٬باعث تنفر از نام و فضای مدرسه می شود و ممکن است به درگیری و پرخاشگری کودک منجر گردد . درباره این موضوع با معلمش صحبت کنید و جویای مشکلاتش در مدرسه با معلمان یا همسالانش باشید . اگر کودک با همه پیگیری ها و تلاشهای شما باز هم از خود پرخاشگری نشان داد ٬ به یک متخصص مراجعه کنید . ج : علل عاطفی - هیجانی 1- نیازهای عاطفی :   نیاز به محبت ٬امنیت و احترام از نیازهای فطری آدمی است و اگر این نیازها در کودک ارضا نشود او آمادگی بیشتری برای ستیزه طلبی دارد . باید به نیازهای عاطفی کودکان توجه کرد ٬ با آنان صمیمی بود و برای آن ها وقت گذاشت . 2- اضطراب کودک کودک همیشه مضطرب ٬یک ماشه آماده شلیک است. پس زمانی که از رفتارهای ناسازگارانه فرزندتان خسته هستید ٬ روابط او را با اعضای خانواده ٬ مدرسه و محله بررسی کنید . اگر از چیزی می ترسد یا نگرانی دارد حتما نسبت به حل آن اقدام کنید . د :  رسانه رسانه هایی چون تلویزیون که به طور مرتب فیلم هایی بامحتوای خشونت نمایش می دهند٬ در آموزش پرخاشگری تاثیر بسیاری دارند . همیشه نسبت به فیلم ها و برنامه هایی که کودکتان تماشا می کند ٬ مراقب و حساس باشید . ه : علل بدنی 1- بیماری یا درد جسمی : در برخی از مواقع علت تندخویی ٬ یک بیماری یا درد جسمانی است که کودک از بیان آن عاجز است یا به علت ترس یا عوامل دیگر آن را بروز نمی دهد .          2- اختلال بیش فعالی : در اختلال بیش فعالی که معمولا در 5 یا 6 سالگی دربعضی کودکان دیده می شود . کودک نمی تواند توجه خود را بر یک موضوع یا یک کار متمرکز کند و پیوسته در حال  تحرک و جست و خیز  است ؛ کم می خوابد و مرتبا خرابکاری می کند . این کودکان نمی توانند آرام بنشینند و نمی توانند کوچکترین ناراحتی را بپذیرند . در فعالیت های فکری مشکل دارند و در اجرای دو دستور هم زمان ناتوانند. برای مثال اگر مادر بگوید تلویزیون را خاموش کن و کتابت را بیاور ٬کودک دچار مشکل می شود.بیش فعالان ٬پرخاشگر به نظر می آیند و برای درمان آن باید به متخصص رجوع کرد . در چهارشنبه هفته آینده راهکارهایی برای مهار کردن پرخاشگری در کودکان بیان خواهیم نمود ....