تعالیم عالیهٔ اسلام به ما آموخته است که دنیا، گذرگاهی است که باید در آن به تحصیل فضیلت و کسب معرفت پرداخت و دنیا نه محلی برای سکونت؛ که فرصتی برای خوشه‌چینی است. توجه به این اصل اساسی که زندگی دنیا، نه «هدف» بلکه «وسیله» است، می‌تواند به لحظات حیات، رنگ دیگری ببخشد؛ رنگی خدایی، حیات طیّبهٔ الهی.
یکی از موضوعات مهم تمدن اسلامی، موضوع سبک زندگی است که در سال‌های اخیر مورد توجه و مُداقه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) قرار گرفته و در هر فرصتی به تبیین و تشریح آن پرداخته‌اند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سبک زندگی را ابزار اصلی و مهم تمدن سازی می‌دانند و می فرمایند:«اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی بگیریم، این تمدن دارای دو بخش ابزاری و حقیقی خواهد بود که سبک زندگی، بخش حقیقی آن را تشکیل می دهد. با پیشرفت در سبک زندگی، اهداف تمدن اسلامی محقق می شود». از طرف دیگر آسیب شناسی سبک زندگی می‌تواند موانع دستیابی به پیشرفت و تمدن نوین اسلامی را به ما گوشزد کند. با شناسایی موانع از طرفی و برنامه ریزی مبتنی بر فرصت‌ها و آسیب‌ها از طرف دیگر، می‌توان به پیشرفت همه‌جانبه رسید.