با سلام  طبق قولی که در پست قبلی داده‌بودیم، لینک دیگر کلیپ‌های همایش "جاهلیت مدرن" را جهت دانلود شما عزیزان قرار دادیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده قرار گیرد. کلیپ هفتم کلیپ هشتم کلیپ نهم کلیپ دهمدر پناه خدا