ازدواج و تعدد زوجات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) امروزه یکی از بهانه‌هایی که در‌ دست اسلام‌ ستیزان و موهنان به شخصیت یگانه‌ی هستی‌، پیامبر(ص) است‌، مساله‌ی ازدواج ایشان و تعدد زوجات حضرت(ص) میباشد. موضوعی که پردازندگان جاهلی، آنرا نشانه ‌رفته‌اند که حتی با سیری کوتاه در زندگی و شخصیت والای حضرت محمد(ص) میتوانستند پاسخش را بیابند که البته لیاقتش را نداشته و قطعا که هدف، چیز دیگریست، هدف تخریب شخصیت الگوی تام و تمام مسلمانان، حضرت محمد(ص) و بی‌هویت ‌کردن مسلمانان -پیروان پاک خاندان مطهر رسالت(علیهمالسلام)- است، چرا که با این هدف فرعون‌گونه، میخواهند راه تسلط خود را بر مسلمین قوی به نور هدایت باز کنند. همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم، در مورد راه تسلط فرعون خبیث بر قومش فرموده: «فرعون قومش را سخیف و بی‌هویت کرد تا راه تسلطش برآنها هموار‌شود.»