افزایش میزان طلاق در جامعهٔ امروز ایران، نشان از ناتوانی زوجین و خانواده‌ها در ایجاد تفاهم متقابل و رعایت حقوق یکدیگر در زندگی است. فارغ از اینکه علل و زمینه‌های اصلی افزایش طلاق در جامعه امروز ما چیست، به یقین، نباید از تأثیر ناتوانی و بی مهارتی زوجین جوان در زندگی مشترک بر افزایش میزان طلاق غافل شد. بسیاری از زوجین جوان با وجود گذشتن چند سال از زندگی مشترکشان، هنوز در برقراری تعامل سازنده با همسر خود، با مشکل مواجه‌اند و این قدرت و مهارت را ندارند که در زندگی رضایت همسر را به دست آورند. بخش مهمی از این اتفاق را باید در نبود آموزش‌های مهارتی لازم به زوجین و خانواده‌ها جست‌و‌جو کرد؛
ابوالفضل اقبالی در کتاب «خانه سازی» بایسته‌های ساختن خانواده (تعامل اعضای خانواده با یکدیگر و مهارت‌های لازم هر یک از اعضا) را به نحوی کاملاً عینی و عملیاتی و با رویکرد الگو محور، مطرح کرده است، به نحوی که به جدّ می توان گفت مطالعهٔ این کتاب و عمل به رهنمودهای ساده و ملموس آن حتماً می تواند در ترمیم بنیان خانواده‌ها موفّق و نتیجه بخش باشد.