دهمین جلسه از دوره تخصصی آموزش خانواده با موضوع ویژگی های خانواده متعادل دوشنبه 14مهر ماه 93 با سخنرانی سرکار خانم محمودیان در سالن اجتماعات بنیاد امام خامنه ای تشکیل شد.  ایشان خانواده ای را متعادل معرفی کردند که در ان اصولی رعایت می شود ( این اصول در ادامه مطالب تشریح می شود) . این اصول همانند تکه های پارلی هستند که حتی با نبود فقط یک تکه ی ان پازل کامل نمی شود یعنی اگر تمام اصو ل با هم در خانواده رعایت نشودخانواده دچارمشکلاتی خواهد شد. این اصول عبارت است از..   1-بینش تکاپویی: درهنگام مشکلات طرفین حق توهین به یکدیگر را ندارند زیرا هر انسانی شخصیتی قابل احترام دارد.   2-مثبت گرایی: هنر خوب دیدن ونگاه مثبت داشتن.  3-هم گرایی به جای واگرایی: حس این که من همه چیز را میدانم حس غلطی است انسان باید در مسائل خود با دیگران به تفاهم برسد ومحیط پذیرش ها را دلچسب کند. 4- شاد کامی در برابرتلخ کامی  5-محبت اساس خانواده:  اساس خانواده را محبت وارامش تشکیل میدهد.  6-رعایت سلسله مراتب: در روابط بین زن وشوهر هیچ کس حق دخالت را نداردحتی فرزندان. مثلا زن یا شوهر نبایدبدگویی خانواده طرف مقابلش رادر برابر فرزندان بیان کند زیرا در مواقع دعوا بین زن و شوهر فرزندان طرفداری پدر یا مادر را خواهند کرد که این خود باعث افزایش جرو بحث ومشکلات بعد از ان خواهد شد.  7-التزام به تقواو اجتناب از گناه: دوری کردن از تداخل زن و مرد در مهمانی ها –توجه به طرز لباس پوشیدن ورفت و امد هایی که در خانواده ایجاد میشود.  8-خود شناسی ورفع نقاط ضعف:مقدمه خدا شناسی خود شناسی است.  9-نظم وانظبات  10-تربیت: با نه گفتن در مواقعی که فرزندمان نیاز مبرم به چیزی ندارد به او مهارت نه گفتن را بیاموزیم وهمچنین نیازهای او را باتاخیر فراهم کنیم تا حس تحمل در اوتقویت شود.