همایش مهرورزی در خانواده از سلسله همایش های طرح نسیم دوستی ویژه اعضا و خانواده های محترم آن ها در مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) با حضور بیش از هزار و پانصد خانواده در تاریخ 92/9/16 در مکان بنیاد حضرت آیت الله خامنه ای برگزار گردید در این همایش که آقای دکتر حمید حبشی کارشناس مسائل خانواده از مشهد مقدس مهمان برنامه بود طی سه جلسه آموزش پر محتوا و راهبردی به موضوع مبانی تحکیم بنیاد خانواده و مهرورزی در خانواده و همچنین تربیت فرزندان پرداخته که مورد استقبال و توجه گسترده خانواده های محترم قرار گرفت سی دی های سخنرانی آقای دکتر حبشی در سه نسخه با سه موضوع در حوزه خانواده در دفتر مجمع جهانی موجود می باشد به گزارش مدیر آموزش مجمع این همایش ها از سال آینده به صورت فصلی جهت اعضا و دیگر خانواده های علاقه مند برگزار خواهد گردید