✔️باتوجه به برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان درشهرستان نجف آباد توسط این مجمع ، اولین جلسه مربوط به همایش دیروز یکشنبه۲۸ شهریور برگزارشد.


⭐️بامقارن شدن این جلسه در ایام غدیریه، ابتدای جلسه باصحبت های زیبای خانم حسینی پیرامون این عید بزرگ جلسه صفای بیشتری پیداکرد.

بامدد از مولای شیعیان حضرت امیرالمومنین جلسه را آغاز کردیم و مدیریت مجمع جناب آقای طباطبایی سخنان خود را پیرامون اهمیت این همایش آغاز نمودند.

پس از آن مسئولین کمیته ها مشخص گردیده و شرح وظایف هرکدام از آنها یک به یک بیان شد.

درپایان جلسه خانم ربانیان مسئول کمیته مراکز گزارشی از ثبت نام ها در مراکز شهری و برون شهری ارائه دادند.


باامید به اینکه باتوکل به خدای متعال و مدد از ائمه معصومین و شیرخواره کربلا ، تمامی خادمین با همت والا و سعه صدر و صبری زیبا بتوانیم این امر عظیم را باپایانی بی نظیر به سرانجام برسانیم.