شنیدن عبارت دوستت دارم برای یک مرد:

او را برای مصاف با سخت ترین‌های زندگی زره‌پوش می کند ..و آماده می‌شود ….توان می‌گیرد… برای آنکه بیشتر بکوشد.

مرد احساس می‌کند حتی قدش بلند‌تر شده است ….چون به مرد بودنش افتخار می‌کند .

شنیدن عبارت دوستت دارم برای زن:  آنچنان انرژی و توان مضاعفی برایش ایجاد می‌کند که آمادگی این را می یابد که لحظه‌ای پس از شنیدن این جمله یک خانه‌تکانی مفصل به راه بیاندازد …

و همه جای زندگی را با عشق… از نو بیاراید .برای کشتن یک زن نیازی نیست فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی.

برای کشتن یک زن کافیست وقتی برای تو پیرهن گل گلی‌اش را می‌پوشد فراموش کنی بگویی :" چه زیبا شده ای بانو "!

آنگاه تکه ای از زیبایی زن می‌افتد و کمی از قلبش می‌ریزد و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد تمام او می‌شکند و یک روز صبح زنی را می‌بینی که روحش به مقصد جهنم تنهایی خانه ی تو را ترک کرده اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست و تو محکومی با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.

 برای زیبایی بخشیدن به هر صبح، هر روز دنیا و نجاتش، ستایش کردن تمام جان یک زن را یاد بگیریم...

 شنیدن عبارت دوستت دارم برای فرزندت:

خصوصا وقتی روی دو زانو می‌نشینی و خودت را هم قد فرزندت می‌کنی و چشم در چشمش می گویی یعنی من هستم ..خیالت راحت …

 و یادت باشد آن شب فرزندت دیرتر ولی آرامتر و آسوده تر می‌خوابد پس از شنیدن این جمله از والدین... .

فرقی نمی کند معشوق باشی یا عاشق …پدر یا مادر … فرزند یا همسر

عبارت دوستت دارم را ‌‌جدی بگیریم

این عبارت غوغایی به پا می‌کند..