انسان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود نیازمند دو مقوله آرامش و آسایش، خوشی و خوشبختی است و به آرامش بیش از آسایش نیاز دارد، آنچه امروزه بشر را در یک چرخه رنج و افسردگی و سردرگمی شدید قرار داده، توجه افراطی به آسایش و خوشی وتن آسایی و بی توجهی به عوامل پایدار آرامش و خوشبختی و روح آسایی است.

آسایش و خوشی مربوط به تن و امور مادی زندگی است و آرامش و خوشبختی عمدتا ناظر به روح و روان امور معنوی زندگی می­باشد. از جمله مولفه های یک جامعه مهدوی، توجه به آرامش و آسایش و فراهم آوردن عوامل خوشبختی در کنار خوشی و حتی مقدم بر آن است. یک خانواده سالم و صالح مهدوی و منتظر نیز به این مهم توجه می­کند و ضمن تلاش برای تامین آسایش و خوشی، هزینه­های مادی و معنوی فراوان­تری برای تامین خوشبختی و آرامش روحی اختصاص می­دهد و به تعبیری روشن­تر محور ارتباطات دریک خانواده مهدوی بر اساس اصل رحمت، سکونت، کرامت، روابط عاطفی عمیق و ایجاد آرامش استوار می­باشد. یک خانواده مهدوی با درک تفاوت مبنایی میان "خوشبختی" و "خوشی"، تمام تلاش خود را برای تامین خوشی و رفاه به کار می­بندد سفارشات معصومین علیه السلام در خصوص گرم نگه داشتن کانون خانواده و ایجاد فضایی پرسکونت و آرام، ناظر به همین معناست.

امام زین العابدینعلیه السلام می­فرمایند:

"وَ اَمّا حَقُّ الزَّوجَۃِ فَٲن تَعلَمَ ٲنَّ الله عزّوجلّ جَعَلَها لک سَکَناً و اُنسأ فَتَعلَمَ أنَّ ذلک نِعمَۃٌ مِنَ الله علیک فَتُکرِمَها و تَرفُقَ بها و إن کانَ حَقُّکَ علیها أوجَب فَانَّ لها علیکَ أن تَرحَمَها."

"حق زن این است که بدانی خداوند عزوجل او رامایه آرامش و انس تو قرار داده است و بدانی که این نعمتی است که خداوند به تو داده است پس او را گرامی داری و با وی نرمی  کنی، هرچند حق تو براو واجب تر است اما حق وی بر تو این است که با او مهربان باشی."

"إنَّ أرضاکُم عندالله أسبَغَکُم عَلی عِیالِهِ."

"خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در رفاه ونعمت قرار دهد."

ع.س.حسینی