مجموعه چند جلدی «من دیگر ما» (فعلاَ سه جلد ابتدایی آن منتشر شده است)،با آموزش قواعد تربیتی در پرتو اسلام ، مجموعه ای کاربردی و کاملا متمایز بوده که با زبانی قوی ، رسا و شیرین ، به دور از اصطلاحات تکراری و نامأنوس علمی و با رویکردی نو به بحث های تربیتی می پردازد. نویسنده با ارائه داستان واره ها و مثال هایی از شیوه برخورد ناصحیح با کودک و سپس ارائه شیوه درست، مطالب را عمیق تر به والدین می آموزد.... محسن عباسی ولدی ، نویسنده توانمند کتاب، جای خالی کتاب های خوب در حوزه تربیتی را به درستی تشخیص داده و با مجموعه من دیگر ما به دنبال پر کردن این خلأ است.اگر به دنبال کتابی متفاوت برای بهتر شدن رابطه بین خود و فرزندتان هستید ،این مجموعه عالی به شما توصیه می شود.  چندی از موضوعات بحث شده در مجلدات دو و سه .آثارمحبت ورزی به کودک .احترام کردن کودک.چرا محبت نمی کنیم؟.دلایل اثر نکردن محبت.آثار آزادی کودک.هنر آزاد گذاشتن کودک.هنر محدود کردن آزادی و ...(سه جلد منتشر شده  این کتاب در کتابخانه مجمع جهانی حضرت علی اصغر  به امانت داده می شود.)