وعده دیدار: پنج‌شنبه 3 تیرماه ساعت 9:30 شب، سالن شهروند