تربیت بالاترین هنر ماندگار انسان در عرصهٔ گیتی است که از یک طرف فیض درک ارزش‌ها توسط والدین و مربی صورت پذیرفته، از طرف دیگر با قلم و قدم و زبان گویا جهت شاگرد و فرزند تقریر می‌شود. والدین به عنوان واسطه‌های فیض حضرت پروردگار آن‌چه در آئینهٔ تربیت و عقل، ارزش شمرده می‌شود را با زبان کودکانه به فرزندان خود منتقل می‌نمایند و با ارتزاق ارزش‌ها از کلمات و رفتارهای آن‌ها نقش تربیت را در بستر آفرینش تعریف می‌نمایند. از این سبب است که خداوند باریتعالی از یک سو فرزندان را به احترام و احسان و نیکی به واسطهٔ فیض حضرت حق یعنی والدین و استاد سفارش می‌کند و از سوئی بالاتر، وظیفهٔ حتمی والدین و مربی را تأمین راهکارهای صحیح تربیت و انتقال سالم آن‌ها به فرزندان معرفی می‌نماید.

والدین در طول دوران زندگی کودک و نوجوان خویش با کنش‌ها و واکنش‌های متفاوتی روبرو شده و گویا تیرِ تربیت که از کمان ازدواج و اهدافِ ارزشیِ آن رها می‌شود، آرام آرام ضعیف گشته، امر بدیع تربیت در دوره‌های بعدیِ زندگی یعنی نوجوانی و جوانی کند می‌گردد. همت عالی والدین و مربی معنا و مفهوم خود را از دست داده و غالباً کم رنگ یا بی‌رنگ می‌گردد. در حالی‌که نهال کودک و فرزند با ورود به سنین نوجوانی حساسیت‌های بیشتری را می‌طلبد و همّت مهم‌تری را انتظار دارد.

با نگاه به این اهمیت‌هاست که حجت الاسلام والمسلمین محسن کاظمی، مؤلف مجموعهٔ چهار جلدی «چگونه فرزند نابغه داشته باشیم؟» در جلد سوم  این مجموعه به ارائهٔ تصویری روان و گویا از رفتارهای عقلی، عاطفی و اجتماعی فرزندان سن 9 تا 18 سالگی پرداخته؛ تا مسیری که در جلد اول با همت شروع شده را بتوانیم تا پایان نوجوانی و جوانی طی کرده، بارِ تربیت را به منزل برسانیم.

محتوایِ این کتاب 200 صفحه‌ای در دو فصلِ «1-جوان شناسی 2- نیازها و راهکارهای تربیت» منظم و در آن‌ها بیش از 80 موضوع تربیتی بررسی شده است.

بخش کوچکی از کتاب را با هم مرور می‌کنیم:

خصوصیات عاطفی دوران نوجوانی و جوانی(12 تا 18 سالگی)

1.     اوائل نوجوانی از لحاظ عاطفی شبیه کودکان خردسال، عصبانی مزاج، حساس و زود‌رنج است.

2.     عواطف ثبات ارزشی قابل قبول بزرگ‌ترها را ندارد.

3.     صفات اخلاقی ثبات قابل قبولی نداشته، لحظه‌ای در اوج غرور و خودخواهی و لحظه‌ای مقارن با آن تواضع و فروتنی را شاهد خواهیم بود؛ لذا وجود یا عدم وجود صفت مقبول اخلاقی آن‌چنان جای نگرانی نیست اگرچه عقلاً وجود صفات مثبتِ بیشتر، برای والدین آرامش آفرین است.

4.     حفظ ارتباط صمیمی با بزرگ‌ترها برای او کمی مشکل است، علت آن عدم اطمینانی است که او نسبت به آن‌ها در خود احساس می‌کند.

5.     در برخورد با موضوعات و واقعیات بیشتر به تفکرات رویائی و خیال‌پردازانه متمسک می‌شود.

6.     ضعیف دوستی، دفاع از ستمدیده و عاطفه نشان دادن نسبت به ضعفا، رنگ و نمادی جدید و قابل قبول پیدا می کند.

7.     به علت عدم تعادل روحی هنگام خشم، و یا... قادر به کنترل رفتار ظاهری نبوده متعاقباً در رفتار او نشانی از عقل و خرد به چشم نمی‌خورد.

8.     ناکامی و عدم موفقیت در رسیدن به ....

 

برای امانت گرفتن این کتاب می توانید به مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) مراجعه نمایید.

 

به نیت نشر اسلام عزیز