🎾آیت الله تبریزیان🎾
🔵✍منظور از ضعف در روایات یا به معنای ناتوانی انسان یا به معنای لاغری یا هر دو معنا مراد است.

🎾علل ضعف بدن🎾
🔵✍شام نخوردن ،خیلی خطرناک است روایات ما شدیدا از شام نخوردن نهی میکنند.
در روایت آمده از زمانی که انسان شام خوردن را ترک کند بدن شروع به خراب شدن میکند. 

🔵✍کسی که شام نخورد یک نیرویی از بدنش کم میشود و برنمیگردد حتی شده شام یک خرما خشک بخورید.
اگر کسی شام را رها کند مبتلا به پیری زودرس میشود.

🔵✍در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که غذای شب مفید تر از غذای روز است.
فرد 40 ساله به بالا باید با شکم پر بخوابند ولی افراد جوان تر میتوانند شام سبک‌تر بخورند ولی افراد مسن باید با شکم پر بخوابند. حتی شده شام یک تکه نان خشک یا یک دانه خرما بخورید.

🔵✍امام کاظم علیه السلام شام را رها نمیکردند حتی شده با یک تکه نان خشک و می‌فرمودند شام نیروی بدن است. تقویت کننده‌ی بدن است.
ترک شام پیری زودرس می‌آورد.😱

🔵✍زمان شام: در روایات تاکید شده شام را بعد از نماز عشا بخورید (وقتی سرخی مغرب از بین رفته)

🔵✍ریختن آب سرد بر بدن در حمام سبب ضعف و سستی بدن میشود. در سونا هم رفتن در آب یخ بعد از سونای خشک و مرطوب عمل اشتباهی است.

🔵✍ساییدن بدن با سفال، تمیز کردن بدن با سفال بدن را کهنه و ضعیف میکند.

🔵✍امام کاظم علیه السلام: گوشت بدن را میرویاند (چاق میکند) و ماهی بدن را آب میکند.
منظور زیاد خوردن ماهی است. افرادی که در بندر زندگی میکنند غالبا لاغر هستند چون ماهی زیاد میخورند.🐠
ماهی تازه (در مقابل ماهی خشک) گوشت بدن را آب میکند و بدن را پژمرده میکند (با استناد به روایات متعدد) خوردن گوشت خشک بدن را لاغر و منهدم میکند.
انار و آب ولرم (آبی که داغ شده و بعد ولرم شده) همیشه مفید است و پنیر و گوشت خشک همیشه بدن را خراب و فاسد میکند.

🔵✍مداومت بر خوردن تخم مرغ، زیاد تخم مرغ خوردن ضرر دارد و بدن را خراب میکند. امام صادق علیه السلام: سه چیز انسان را چاق میکند و سه چیز انسان را لاغر میکند. یک روز در میان حمام رفتن و پوشیدن لباس های نرم و بوییدن عطر خوش انسان را چاق میکند و مداومت بر خوردن تخم مرغ و زیاد خوردن ماهی و پر کردن مداوم معده و شکم از غذا بدن را (منهدم) لاغر میکند.
🔵✍نهار خوردن برای بدن ضرر دارد و به بدن آسیب میزند و سبب انهدام بدن میشود. قانونش دو وعده است یکی صبح و یکی شب. در روایات متعدد به این اصل اشاره شده.
🔵✍حسد بدن انسان را میخورد. حسد باعث قلب درد میشود.
امام کاظم علیه السلام: موی بدن در صورتیکه بلند شود آب کمر را قطع میکند و زانوها را سست میکند و سبب ضعف و کسالت میشود.

یاحسین