آهنگ: روی نیازم کجاست، سوی حسین (ع ) است و بس


راه خمینی بود راه حسین شهید

حرف خمینی بود بر همه ایران نوید

بیمه شود کشورم از خطر و واهمه

پشت ولی فقیه گر که بمانیم همه

رهبر و سید و سرورم

افتخار من و کشورم(2)


مست سبوی شهادت شده‌ام از ازل

این بودم افتخار، در سخن و در عمل

خون هزاران شهید ضامن آزادی ام

رهسپرم راهشان، چون نجفآبادی ام

محمدمنتظری ،راه شما راه ماست

راه شهیدان حق عزت اهل ولاست

آیت و کاظمی، یاحسین

هم عهد و پیمانیم، یاحسین(2)


مرد و زن شهر من، پیرو سید علی

گوش به فرمان او، عاشق امر ولی

شهره شده شهر من در همه‌ی عرصه‌ها

عرصه‌ی ایثار و علم، پر زدن لاله‌ها

در فجرو در جنگ و در جهاد

نام ما سر لوح اتحاد(2)


کشتی این انقلاب، میرود و پر توان

تا بنمایی ظهور، مهدی صاحب زمان

نائب بر حق تو، خامنه‌ای رهبرم

بهر دفاع از شما، از سر و جان بگذرم

شهر من با تمام وجود

کرده در راه پاکت سجود

دو هزار و پانصد لاله و

سردارانش را هدیه نمود

یاحسین، یاحسین، یاحسین(2)


شعر: ع.س.حسینی