همانطور که عرض کردیم در دانشگاه ها فعالیتی جدی در این به انجام نرسیده و باید جهادی برای اصلاح سبک زندگی آغاز گردد.

اگر بتوانیم گفتمانی برای موضوع سبک زندگی ارائه نماییم، بی شک پیشرفت های خوبی خواهیم داشت، چرا که رهبری معظم انقلاب می فرمایند:

«اگر در محیط اجتماعى ما گفتمانى به وجود بیاید که ناظر به رفع آسیبها در این زمینه باشد، میتوان مطمئن بود با نشاطى که نظام جمهورى اسلامى و ملت ایران دارند، با استعدادى که وجود دارد، ما در این بخش پیشرفتهاى خوبى خواهیم کرد؛ آن وقت درخشندگى ملت ایران در دنیا و گسترش اندیشهى اسلامىِ ملت ایران و انقلاب اسلامى ایران در دنیا آسانتر خواهد شد. »

حال از مو ضوعات مهمی که باید به آن پرداخته شود بحث سبک زندگی دانشجویی است. با تعدادی از سوالات این موضوع را مطرح میکنیم:

رفتار ما با اساتید چگونه است؟ روش درس خواندن ما به چه وجهی است؟ چرا مدرک گرایی در جوامع دانشگاهی بیداد می کند؟ چرا بعد قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه خوب درس نمی خوانیم؟ چرا اوقات ما در دانشگاه بیهوده میگذرد؟ چرا دغدغه ی علمی نداریم؟ چرا پشت در دستشویی ها شعار مینویسیم؟ این امور ناشی از چه چیزی است؟ چرا به پول بیت المال که برای ما هزینه میشود توجهی نداریم و از اموال دانشگاه استفاده ناصحیح میکنیم؟ آیا به همان مقدار که برای ما هزینه میشود برای کشور سود داریم؟ چرا بعضی از اساتید به فضای علمی دانشگاه توجهی ندارند؟ دیدگاه ما به مسئله حجاب چگونه است؟ دیدگاه ما به روابط بین دختر و پسر چطور است؟ چرا بعد از مدتی بعضی از دانشجویان سیگار میکشند؟ دیدگاه ما نسبت به ازدواج دانشجویی چیست؟

در این زمینه موضوع دیگری که بسیار مهم است و بیش از نیمی از دانشجویان با آن در گیر هستند بحث "سبک زندگی خوابگاهی"است، باز هم با تعدادی سوال به این موضوع میپردازیم:

دیدگاه ما به هم خوابگاهی خود چگونه است؟ هم خوابگاهی چه جایگاهی دارد؟ چه وظیفه ای نسبت به هم خوابگاهی خود داریم؟ چرا در خوابگاه بسیاری از اوقاتمان تلف میشود؟ چه کنیم که در خوابگاه سالم بمانیم؟ جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در خوابگاه چیست؟

تا اینجا موضوع سبک زندگی دانشجویی و خوابگاهی مطرح شد، البته با مطرح شدن این مشکلات کاری از پیش نمی رود بلکه یک کار جهادی لازم است تا این مشکلات برطرف شود. ان شا... به مدد الهی و فضل پروردگار باید همگی دست به دست هم دهیم تا سبک زندگی اسلامی را تبیین نموده و راهی بسوی دروازه های تمدن نوین اسلامی بگشاییم.

***در اینجا از تمامی مسئولین، اساتید، دانشجویان، نشریات، نهاد ها و ... درخواست می شود که با یک گفتمان سازی این جهاد روی زمین مانده را احیا نموده تا بتوانیم در تمدن سازی نوین اسلامی سهیم باشیم.

گروه محبین محمد و آل محمد