• زمستان موجب بروز سرماخوردگی و نزله و سرفه و بسیاری تولیدبلغم و امراض بلغمی است.
• در زمستان رسوب و مقدار ادرار بیش از رسوب و مقدار ادرار در تابستان است.
• اثر نهایی زمستان بر بدن افرادی که تدابیر این فصل را رعایت نموده‌اند، این است که هضم بهتر صورت گرفته و گوشت و خون بدن در این فصل زیاد می‌گردد به‌طوری که گاهی ممکن است این افزایش خون به بدن آسیب برساند.
• زمستان بیش از هر فصلی مرارة سودا را از بین می‌برد و این امر مربوط به سرما و کوتاهی روز و درازی شب‌های این فصل است.
تدابیر فصل زمستان
1 - افراد دارای مزاج سرد و تر باید در زمستان و شب‌ها در مصرف غذاهای سردی‌بخش احتیاط کنند.
2 - در فصل‌های سرد بویژه زمستان، استفاده از غذاهای گرمی‌بخش مانند کره، عسل، بادام و فندق به همراه غذاهای اصلی توصیه می‌گردد. بدیهی است مقدار این غذاها در هر فرد به تناسب مزاج وی می‌باشد.
3 - در این فصل، پس از حمام، نباید به‌طور ناگهانی در معرض هوای خارج قرار گرفت.
4 - خوابیدن در روز، بویژه در زمستان، باعث ایجاد بیماری‌های رطوبی و نزله می‌گردد. تباهی رنگ چهره، سستی بدن، احساس کسالت و کاهش اشتها از دیگر عوارض خواب روز هستند.
5 - بهترین زمان ورزش در فصل زمستان، آخر روز است.
6 - در فصل زمستان بدن نیاز به غذای بیشتر و نیز مقدار بیشتری گوشت دارد ولی اگر زمستان، طبع زمستانی ندارد، یعنی گرم‌تر از حد موردانتظار است یا بارندگی کمی دارد، غذاها را باید به‌اندازه خورد.

7 -  تدبیر بدن‌های با مزاج معتدل در این فصل باید مایل به گرمی و خشکی باشد و از غذاهای مسخّن (با خاصیت گرم‌کنندگی) استفاده نمایند.
8 - در زمستان، نوشیدنی‌ها و غذاها را باید گرم مصرف کرد.
9 - در این فصل باید ورزش‌های سنگین انجام گردد تا از پیدایش و انباشت اخلاط بد در بدن جلوگیری شود بویژه در افرادی که در بدن‌شان رطوبت زیادی وجود دارد.
10 - در این فصل، باید جامه گرم چون جامه پشمین و پوستین و ابریشمی و پنبه‌دار پوشید زیرا این نوع جامه‌ها بخار گرم بدن فرد را به خود گرفته و آن را در میان ذرات خود نگه می‌دارند و مانع از سرد گشتن بدن وی می‌گردند.


ادامه دارد ...
ا.ابن علی