🌸۵ نباید مهم:

ـ مشکلات و مسائلی که توانسته‌اید حل و رفع کنید را یادآوری نکنید.
ـ احساساتتان را حتی اگر خشم باشد از همسرتان پنهان نکنید.
ـ برای نقد رفتار همسرتان به او حمله نکنید.
ـ دروغ نگویید.
ـ خاطرات تلخ را یادآوری نکنید.
- رابطه را ناگسستنی کنید.
- عادت‌هایی که می‌تواند رابطه شما و همسرتان را خراب کند کنار بگذارید:
ـ همسرتان را به اسارت نگیرید.
ـ او را منتظر نگذارید و حضورش را در زندگیتان به حاشیه نکشانید. او از پدرومادر، دوستان و کارتان مهم‌تر است.
ـ بی‌حوصلگی را کنار بگذارید. حرف‌هایش را جدی بگیرید و به شنیدن چندباره نظرات و افکار و خاطراتش عادت نکنید. هربار از نو گوش شنوا باشید.
ـ او را شریک زندگی بدانید. مشکلاتتان را در محل کار، درخانواده و یا با دوستانتان را به همسرتان بازگوکنید. برای خودتان زندگی نکنید.
ـ با همسرتان وقت بگذرانید. به علاقه مندی‌های همسرتان اهمیت بدهید و با این فکر که او با شما سرگرم نمی‌شود، از او فاصله نگیرید.

🌸۵ باید مهم:

- لحظات به یادماندنی داشته باشید.
- شنونده باشید بدون اینکه همسرتان را نقد کنید.
- از همسرتان بخواهید تا برای بهبود رابطه تلاش کند.
- پایبند به اصولی باشید که توقع دارید همسرتان آن‌ها را رعایت کند.
- خوشرو باشید.
- دوپهلو حرف نزنید.

طوری با همسرتان حرف نزنید که او مجبور شود دو برداشت متفاوت از حرف‌هایتان داشته باشد. اگر می‌خواهید صداقتتان را به او نشان بدهید باید هر نوع طعنه و کنایه و حرف‌هایی که با هدف خاصی مثل تحقیر زده می‌شوند را کنار بگذارید.

ن.مددی