وقتی جان در قفس تن دچار تنگی نفس می شود .

وقتی سلسله اعصاب خداپرستی و یاد معاد از کار می افتد

وحس وحیات خود را از دست می دهند.

وقتی چهره روح در اثر تکرار گناهان زشت میشود

تنها شفاخانه توست که جان بیمار را درمان میکند

تنها داروی توست که تشنج روح وافسردگی روان را برطرف ساخته

وشور نشاط وامید می بخشد وتنها تو طبیبی که «نبض» دل میگیری و

«ضربان» هوای نفس و تب خودخواهی وغرور را می سنجی  ونسخه مناسب

برای درمان آن می نویسی وتو مرا در کوی خود مهمان میکنی 

مهربانا !  

تخت پادشاهی توست که در دلهای فقیران مستقر شده است و

حج مسکینان در پرواز حریم ملکوتی تو معنا میگیرد .

امام رضا (ع)  می فرمایند :

دختران شما همانند میوه درخت می باشند

هرگاه میوه درخت رسید چاره ای جز چیدن آن نیست 

و اگر چیده نشود تابش خورشید آن را تباه می سازد و

وزش باد مزه آن را می برد.

منتظران ظهور