باتوجه به فصل تعطیلات مدارس و اوج مسافرتهای درون شهری و برون شهری، و فصل انجام تفریحات، این‌بار به بیان اهمیت تفریحات سالم و معرفی برخی از مصادیق آن از دیدگاه اسلام پرداخته و درمراتب بعدی، لزوم سفر، اهمیت و آداب سفر و مسایل مرتبط با مسافرت از دیدگاه اسلام را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهیم. امید که همه امور و مسیرهای زندگی‌مان بر مبنای اصول الهی و دینی باشد.

تفریحات سالم و ورزش از عوامل تامین‌کننده سلامتی آدمی اند که در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اهمیت ویژه‌ای به آن‌ها داده شده و برای آن‌ها مصادیقی را ذکر کرده‌اند. یکی از آثار بهره‌مندی از تفریحات سالم وحلال تقویت و یاری انسان درانجام امور دینی و زندگی است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: خردمند اوقات روزانه‌اش را به چهار بخش قسمت می‌کند: ... بخشی از آن را برای بهره‌جویی  از حلال قرار می‌دهد و این بخش قسمت‌های دیگر را تقویت می‌کند و مایه آرامش و آسایش قلب می‌شود.

اهمیت تفریحات سالم

رسول خدا صلی الله عیه وآله می‌فرماید: به سرگرمی و بازی بپردازید، زیرا دوست ندارم سخت‌گیری و خشونت در دین‌تان مشاهده شود.

امیرمومنان سلام الله علیه در تفسیر آیه (لاتنس نصیبک من الدنیا) می‌فرماید: سلامتی، توانایی، فراغت، جوانی، نشاط، بی‌نیازی و ثروت خود را فراموش نکن و با بهره‌گیری سالم از آن‌ها در پی آخرت باش.

امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید: درحکمت داوود آمده که برای مسلمان خردمند سزاوار است که جز میان سه کار نگردد: ترمیم زندگی، توشه برای آخرت و لذتی در غیر حرام.

امام کاظم سلام الله علیه می‌فرماید: بکوشید شبانه روز خود را درچهار بخش تنظیم کنید: بخشی برای مناجات با خدا، بخشی برای تامین هزینه زندگی، بخشی برای همنشینی با برادران و دوستان مورد اعتمادی که با صفای باطن در عیب زدایی شما سهم دارند و بخشی برای لذت‌جویی از حلال.

همان حضرت می‌فرماید: برای خویش از لذایذ حلال دنیا بهره‌ای در نظر بگیرید، تا حدی که به بی مبالاتی {دوری ازمروت} و اسراف نرسد و بدین وسیله به کارهای دینی بپردازید، زیرا روایت شده است: کسی که دنیایش را برای دینش رها کند از ما نیست.

آثارتفریحات سالم:

امیرمومنان سلام الله علیه می‌فرماید: اوقات سرور و شادمانی فرصت مناسبی برای طراوت روح و جان است؛ نیز می‌فرماید: سرور و شادمانی مایه انبساط روان و افزایش طراوت است.

برخی مصادیق تفریح:

اسب دوانی و تیراندازی، شنا و ریسندگی {رسول خدا(ص) می‌فرمایند: بهترین تفریح مرد مؤمن، شنا و بهترین سرگرمی زن مؤمن، ریسندگی است}، لطیفه گویی.

امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید: سرگرمی مؤمن درسه چیز است: بهره جویی از همسر، شوخی با دوستان و نمازشب.

ع.س.حسینی