* ضماد خرفه بر روی پیشانی سبب از بین رفتن سردرد و دردهای میگرنی می شود.
* از جوشانده این گیاه که آب آن گرفته شده است در معالجه اسهال و برای رفع سرفه، تسکین دردهای سینه و سوزش مجرای ادرار و مثانه و رفع حرارت رحم و سوزش آن استفاده می شود.
* گفتنی است، گیاه خرفه در دامپزشکی برای درمان بیماری های تب دار و برای خنک کردن بدن، دفع سموم و تصفیه خون به صورت پودر و جوشانده استفاده می شود.
* این گیاه در بیماران آسمی اثر گشادکننده مجاری تنفسی و پایین آورنده قند خون را دارد وخاصیت تقویت عضلات قلبی و ضدتوموری نیز در آن دیده شده است.
* برگ و ساقه ی خرفه مسکن صفرا است و حرارت خون وکبد و معده را تسکین می دهد و برای تسکین حدت تب های گرم و صفراوی و تسکین عطش و کنترل ترشح ادرار در مورد بیماری دیابت مفید است.
* از عصاره خرفه برای التهاب های گرم چشم با مالیدن در محل ملتهب استفاده می شود.

* در مواردی‌که چرک از سینه آید قطع می‌کند و برای خرد کردن سنگ مثانه و ازدیاد ترشح بول مفید است، یعنی مدر است.
* جویدن برگ خرفه به مقدارکم، کندی دندان را رفع می کند (که از خوردن میوه ترش و یا علت دیگری ایجاد شده باشد) و زیاد جویدن خرفه کندی دندان ایجاد می کند.
* ضماد برگ و ساقه خرفه به تنهایی برای تسکین حرارت اعضا و سوختگی آتش مفید است و اگر بر معده و کبدگذارند برای تسکین حرارت آن ها مفید است و اگر با حنا تهیه شود و برکف دست و پا گذارده شود برای حرارت و پیسی های دست و پا در صورت تکرار مفید خواهد بود.
* ضماد برگ و ساقه خرفه با روغن گل سرخ برای تسکین سردردهای گرم و ورم های گرم نافع است و با آرد جو برای جرب نافع است.
* خرفه اشتها را کاهش می دهد و اسراف در خوردن آن، نورچشم را نقصان می دهد.
* افراد سرد مزاج باید آن را با نعناع و کرفس بخورند.
در مقالات آمده است که مردم جزایرگرم اروپایی کمتر دچار سکته های قلبی و مغزی می شوند و در بررسی های شان مشخص شده است که ساکنان جزایرگرم اروپایی از سبزی خرفه زیاد استفاده می کردند چرا که خرفه التهابات درون را فرو می نشاند و سرشار از امگا3 است.

ا.ابن علی