جلسه گردهم آیی اعضاء طرح مشکات با حضور تمامی اعضا، مسئولین، سرگروهها و مدیریت مجمع جهانی در تاریخ 94/04/21 در مکان فرهنگسرای خارون بر گزار گردید.

مدیریت مجمع در ابتدای جلسه، اولین مرحله اجرا شده طرح را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل از آن، مورد بررسی و سوال اعضاء قرار گرفت. در این مرحله دانش آموزان باید به شناخت میرسیدند و نتایج خانوادگی و اجتماعی آنرا بیان میکردند.
مدیریت مجمع با اشاره به مواردی همچون شناخت، باور، عزم و با در نظر گرفتن مراتب اجرایی آن، نکاتی را برای اعضای جلسه مطرح و یادآوری کردند که "همه مشکلات امروز بشر در رویارویی با تمامی نابهنجاریها در نداشتن باور است چرا که با توجه به داشتن اطلاعات کامل و شناخت از محیط پیرامون خودمان و اقرار نسبت به آن؛ در عمل مردد بوده و باور نداریم. نتیجه و عاقبت گناه را می‌دانیم ولی چون باورمان ضعیف است؛ فلذا گناه میکنیم. که ضرورت دارد نسبت به مسایل شناخت پیدا کنیم و به آن باور داشته و در انجام آن عزم و اراده محکم داشته باشیم."بحث گروهها و ضرورت توجه به آن با ذکر ابزار و الزامات کار گروهی نیز از دیگر نکاتی بود که در جلسه بدان اشاره و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه برنامه، حاج آقا کاظمی از مشاورین و کارشناسان مذهبی پیرامون تفسیر آیاتی چند از قرآن کریم، سخن گفتند و نماز جماعت را برپا داشتند. پس از آن در مجموعه ارگ خارون میزبان مسئولین محترم و دانش‌آموزان گرامی به صرف افطاری بودیم.

‌پیامبر در جواب حضرت علی(ع) که از بهترین کارها در ماه رمضان سوال میکنند؛ اینگونه پاسخ میگویند: اهل ورع باشید. اصل‌هاى ورع: انسان همواره به حساب خودش برسد و راست سخن بگوید و ارتباط خود را با مردم نیک سازد.

خ.عباسی