طبق روال برنامه‌ی هر شب {بجز شبهای جمعه}، پس از تلاوت نیم جزء {یازده} از قرآن توسط قاریان محترم، سخنران جلسه {پنج شب سوم ماه مبارک}، آقای نظری در مورد تعدادی از آیات تلاوت شده، نکات ارزشمندی را بیان فرمودند:

در سوره مبارکه عبس چنین آمده است: فالینظرالانسان علی طعامه... انسان خوب است که به غذایش نگاه کند. با توجه به آیات بعد یعنی نگاه کند و ببیند چه چیزی میخورد.

1) آب  2) روغن  3) نمک، سه ماده اساسی بدن هستند؛ که اگر درست و طبیعی مصرف شود؛ به خیلی از بیماریها دچار نمیشویم.

1) آب

امام صادق(ع): بهترین آب، آب جوشیده است. تمام میکروبها با جوشاندن آب کشته میشوند.

آب تصفیه شده، تمام املاحش گرفته شده و موجب چاقی میشود. بهترین آب، آب باران است.

از آب معدنی استفاده نشود. چون دارای اسید سالسالیک نگهدارنده است تا پس از مدت طولانی سالم بماند و این موجب سرطان و بسیاری از امراض دیگر میشود.

2) نمک

بهترین نمک، نمک طبیعی است که فرآوری نشده باشد. نمکهای مصرفی ما، 99% تصفیه شده است؛ که کمبود ید دارد و موجب گواتر میشود. البته ید باید به اندازه کافی باشد نه زیاد و نه کم.

3) روغن

بهترین روغن، روغن‌های گیاهی مثل کنجد و زیتون و پس از آن روغن‌های حیوانی است. بدن سالم به روغن حیوانی نیاز دارد و می‌توان چربی خون را با همین روغن حیوانی پایین آورد.

ثم اشققنا الارض شقا... در آیات بعد از  1) انگور  2)سبزیجات  3) زیتون 4) خرما، سخن می‌گوید؛ که اکثرا طبیعت گرم دارند. انسان خون گرم است و باید چیزهای گرم بخورد.

کلو من طیبات... غذای پاکیزه مناسب طبیعت ما است. غذا باید حلال باشد یعنی به اندازه مصرف شود که اگر اضافه باشد یا دفع میشود و یا چاقی می‌آورد که حرام است.

امام رضا(ع) می‌فرمایند: بهترین چیز برای دفع حشرات، دود زغال انار است. که اگر دود زیاد باشد حشرات را میکشد و اگر متوسط باشد آنها را بیهوش میکند و اگر مقدار کمی باشد آنها را دور میکند.

م. رایانه