جلسه‌ی این هفته‌ی طرح مشکات نیز طبق روال همیشه در روز چهارشنبه 94/4/3 برگزار شد. برنامه این است که کتاب "روزه دریچه‌ای به عالم معنا" از استاد طاهر زاده در جلسات ماه مبارک رمضان کار شود. در این کتاب آمده است که پیامبر میفرمایند: هرچیزى بابى دارد؛ باب عبادت، روزه است. خدا به پیامبر گفت: شبت را مانند روز و روزت را مانند شب نگه دار. یعنى خوابت را نماز و طعامت را گرسنگى نگه دار.

در مورد گناه و توبه و مراقبت‌ها در ماه رمضان بحث کردند و بچه‌ها نیز کم و بیش سوالاتی را مطرح کردند.

میراث و حاصل گرسنگى، حفظ قلب از وسوسه‌هاى شیطان، تقرب به خدا، کم‌خرجى بین مردم، گفتار حق، حکمت و راهیابى به حقایق است. که مربی دو مورد آخرى را بطور کامل بحث کردند.

امام صادق می‌فرمایند: جایگاه روزه آنقدر بالاست که قضاى یک هفته روزه‌‌ی ماه رمضان برای خانم‌های مبتلا به عادت ماهانه، واجب است ولى نماز نه ...

خ.عباسی