اولین جلسه معرفتی سبک زندگی قرآنی در اولین شنبه ماه مبارک رمضان با سخنرانی سید مجتبی موسوی در محل سالن اجتماعات بنیاد آیت الله خامنه‌ای برگزار شد.

گزیده‌ای از سخنان را در ادامه به استحضار شما میرسانیم.

مقام معظم رهبری میفرمایند: "ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم، سبک زندگی خیلی مهم است. اگر معنویت را در نظر نداشته باشیم برای داشتن یک زندگی راحت و مادی نیز باید یک سبک زندگی داشته‌ باشیم."
سقراط حکیم: "زندگی بدون برنامه ارزش زیستی ندارد."

چرا باید سبک‌های زندگی‌مان را از قرآن بگیریم؟
بهترین سبک زندگی، سبکی است که متناسب با نیازهای انسان باشد. انسانها از زمانی که در غارها زندگی می‌کردند؛ آثار و فطرت خدا پرستی را دارند. ما باید سبکی را که متناسب با سرشت و فطرت ما باشد؛ انتخاب کنیم. قرآن مکتوب است و اهل بیت قرآن ناطق هستند.

فطرت الله التی فطرالناس جمیعا... قرآن سرشت ماست. آنچه نیاز انسان است؛ خداوند همه را در قرآن جمع کرده است.
لا تبدیل لخلق الله ...
چون فطرت انسان هیچگاه قابل تغییر نیست.
محبه لصفوه اولیائک محبوبه عن ... هم دوست داشته باشی، هم دوستت داشته باشند.
خودت را بخوان تا با خودت آشنا شوی. بهترین زندگی را آنهایی دارند که با قرآن (با خودشان) آشنایی بیشتری دارند! مشکل من این است که نه دردم را می‌دانم و نه درمانش را. من با خودم قهر هستم.

1) بدون سبک زندگی، زندگی موفق محال است.
2) بهترین سبک‌ها، سبک‌هایی هستند که مطابق با سرشت ما باشد!
3) چون قرآن سرشت ماست، خود ماست، ما برای سبک زندگی سراغ قرآن می‌رویم.


نگاهی به سبک زندگی اولیاء الهی:

  • هدیه شهید چمران به همسرش 2عدد شمع بود و اینگونه میگفت: این من و تو هستیم، میخواهیم به پای هم بسوزیم.
  • انس می‌گوید: آقا امام علی(ع) صدایم زد؛ جواب ندادم. دوبار، سه بار، چندین بار تا اینکه خودشان آمدند و گفتند چرا جواب نمیدهی؟ گفتم چون دیدم شما عصبانی نمی‌شوید!!!


* نتیجه:
1) فاقروا ما تیسَّر... قرآن را زیاد بخوانیم: یعنی خودمان را بخوانیم.
2) افلا یتدبرون... درقرآن، تفکر و تدبر کنیم؛ در خودمان تفکر کنیم.

معاونت رایانه