در طرح مشکات این هفته، مسئولین و سرگروه‌ها، در جهت ادامه‌ی فعالیت کارگاه‌های مهارت و نحوه‌ی پیشبرد اهداف کار گروهی، جلسه‌ای تشکیل دادند. خانم رفیعى 45 دقیقه‌ی اول جلسه را با ذکر مواردی در خصوص استرس زمان امتحان آغاز کردند. و در ادامه‌ی آن فصل آخر کتاب جوان با محوریت تاثیر ورزش بر روح را مورد بحث قرار دادند.

بعد از آن، کارگاه فن مطالعه با تدریس آقای شکرالهی ادامه یافت و هدیه‌هایی به مناسبت روز جوان تقدیم عزیزان شد.م.رایانه