باتوجه به اینکه در آستانه برگزاری دوره تخصصی روابط  همسران، باموضوع روابط عاطفی-جنسی همسران از سوی مجمع هستیم، این هفته به طور خلاصه، به نکات کلیدی پیرامون  اهمیت احترام متقابل همسران و رفتار صحیح طرفین میان ایشان، از دیدگاه اسلام میپردازیم. ارزش وجود زن برای همسرش ارزش وجودی همسر(زن) در خانه به اندازه‌ای است که از عوامل آرامش برای زندگی مرد به شمار آمده و گفتگو با وی از کارهای نیکو و شایسته است. همچنین دو رکعت نماز شخص همسردار از عبادت شبانه‌ی بی همسر برتراست. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) میفرمایند: هر عمل سرگرم کننده مومن ناصواب است مگر سرگرمی در سه چیز: پرورش اسب، تیراندازی و شوخی با همسر. اما باید توجه داشت که زن و شوهر نسبت به هم حقوق فراوانی دارند که با رعایت آن، زندگی شیرین و با صفا میشود و رعایت نکردنش، سختی و تلخکامی در زندگی را در پی دارد. خدای سبحان در سوره مبارکه بقره، هریک از زن و مرد را لباس یکدیگر معرفی فرموده: هنَّ لباس لکم و انتم لباس لًَهنّ. یعنی همانطور که لباس مانع از آسیب است و پوشاننده عیوب و حافظ از گرما و سرما و نیز زینت بخش و مایه آرامش انسان، زن و شوهر هم باید برای هم چنین باشند به شرط آنکه دو اصل مهم مودت (دوستی) و رحمت (مهربانی) بر زندگی آنها حاکم باشد. اهمیت نیکی به همسر (زن) از مهمترین موارد نیکی به زن، اظهار محبت به وی و آراستگی مرد است. امام کاظم (علیه السلام) میفرمایند: آراستگی مرد برای همسرش، از عوامل افزایش عفّت زن است. نیز امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بر شوهر در تعامل با زنش سه چیز ضروریست: موافقت با وی تا موافقت و محبت و دوستی او را جلب کند، خوش اخلاقی با وی و دلبری از او با آراستگی ظاهر و گشایش در زندگی برای او. وظایف کلیدی زن در مقابل شوهر به طور خلاصه در مجموع میتوان این وظایف را اینگونه بیان کرد: خود‌آرایی، خانه‌آرایی، سفره‌آرایی. اهمیت توجه به نیاز جنسی شوهر پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که شوهرش وی را برای نیاز خود میخواند و زن پیوسته به تاخیر می‌اندازد تا نیاز مرد فرو‌می‌نشیند و به خواب میرود، فرشتگان پیوسته تا هنگام بیدارشدن شوهرش آن زن را لعنت میکنند. نکته مهم در این حدیث شریف این است که بدانیم خطر بی‌اعتنایی به خواسته غریزی همسر باعث میشود او به گناهان ناخواسته آلوده گشته و چنین آلودگی، زمینه آسیب پذیری نهاد با ارزش خانواده را به دنبال دارد. لذا بر هر یک از زن و مرد است که وظایف همه جانبه خویش (از جمله وظایف عاطفی، اقتصادی، جنسی و ... ) در مقابل همسر خویش را خوب فرا‌گرفته و برای رضای خالق خویش به‌ درستی آنرا عمل کنند. ع.س.حسینی