جلسه اول کارگاه آموزشی طرح مشکات سال 94، در روز چهارشنبه 19 فروردین ساعت 16 برگزار شد. موضوع جلسه فن مطالعه و در ادامه مبحث جلسه دوستی با کتاب بود. مربی این کارگاه ضمن یادآوری مباحث جلسه قبل مطالعه را اینگونه تعریف کرد: خواندن + تمرکز + یادداشت برداری = یادگیری روشهای مطالعه عبارتند از: 1- مباحث درسی 2-تندخوانی 3-اجمالی چرا از مطالعه کردن دوری میکنیم ؟؟؟ و... مربی تمرین چشم خوانی برای دانش آموزان تعیین کرد که هیچ شیی روی کتاب قرار نگیرد و با دست خود خط را دنبال کنید و اینگونه بعد از دو ماه تمرین، سرعت خواندن و تمرکز در موضوع بالا میرود. با هر شماره یک خط از صفحه کتاب را بخوانید، صدا را ضبط کنید و هر بار با سرعت بالاتر بشمارید...  در ادامه مبحث فصل اول کتاب "جوان و انتخاب بزرگ" با حضور مربی کارگاه آموزشی و خانم رفیعی به صورت گروهی کار شد که به دلیل پرسش و پاسخ زیاد، بحث اصلی به هفته آینده موکول شد. در ادامه مسئولین گروهها با حضور مسئولین طرح، تصمیماتی در خصوص ادامه کلاسها، اردوهای پیش رو و شروع ثبت نام جدید گرفتند. خ.عباسی