سر خم باد سلامت که به من راه نمود                                   ساقی بده بکف جان من آگاه نمودخادم در گه میخانه ی عشاق نشدم                                     عاشق مست ،مرا خادم درگاه نمودامام خمینی  (ره)بسیار شادمان و خرسندیم و خدا را شکر می گوییم از اینکه شما بزرگواران در امر گسترش فرهنگ انقلابی و شهدایی پیش قدم شدید . خوب می دانیم که تلاش در این راه جز برای رضای خداوند متعال و روشن کردن چراغی در گذرگاه نسل آتی این مرز و بوم نبوده و نیست . ولی ما به حکم ادب و به مصداق حدیث شریف  "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" این حرکت فرهنگی ،هنری و مذهبی شما در نوروز 93 که برگرفته از میراث و هویت مردم انقلابی و شهید پرور شهرمان است را ارج می نهیم که در پیشگاه حضرتش رو سفید باشیم .امیدواریم به یاری خداوند بزرگ روزهای روشن و باغ های گلشن در پیش رو داشته باشید و همیشه سر بلند و پیروز باشید .کمک و توفیق الهی یارتان و دعای حضرت بقیه ا...ارواحنا فداه پشتیبان تان باد .یاحق