فرا رسیدن ایام فاطمیه و غربت امیر المومنین بر شیعیان آن حضرت و حضرتبقیة الله الاعظم تسلیت باد.ای شیعه اشک بریز که غم مولایمان از بس  سنگین است ،تابوت هم به حال مولا  می گرید ..درد بزرگ شیعه درد فاطمه است ؛درد مظلومیت مولایمان علی است .درد بزرگ عالم شیعه حسین (ع )نیست،فاطمه است.فاطمه (س) درد ماست...  ای شیعه اشک بریزدر غم زهرای بتول و غربت مولایی که تسلی دهنده ای نداشتاشک بریز ؟! ای شیعهمولای غدیر حتی نمی تواند در خانه گریه کند چطوری در برابرحسین  و زینب اش در غم  فاطمه  اشک بریزد .،علی ناچار است با چاه درد دل کند ....ای چاه نمی دانم آن روز ها مولای  غریبم با تو چه می گفت ؟من باید گریه کنم ...شما هم باید گریه کنید .. همه ی عالم باید گریه کنند  آن روز غم بار مولایم علی و کودکانش فرصت گریه برای زهرا نداشتند آنها باید وصیت زهرا را به انجام می رساندند ..محبان اهل بیت باید با ریختن اشک های داغشان به مولایمان علی و تنها بازمانده نسل امامت امام عصر عج الله تسلی  دهند ..این رسالت تاریخی من و شما و همه ی محبان اهل بیت است تا قیام قیامت تا آنگاه که از ظالمین به حق ا هل بیت رسالت و امامت از اولین تا آخرین انتقام گرفته شود با اشک های سوزانمان و قدم گذاشتن در راه نیمه تمامشان یادشان را گرامی داریم ...پس ای چشمها یاریم کن من مأمورم که گریه کنم ....خدایا چه مظلومه ایست این فاطمه ؟!چه وحشتی دارند این وهابی هاوهمه دشمنان خدا  از نامفاطمه ؟تو کیستی ای یاس پرپر علی که ظالمان تاریخ را به  وحشت انداختی ؟مادر سیلی خورده و پهلو شکسته ای مظلومه ی مقتدری که در مدینه به ظاهر هیچ نشانی از تو نیست !اما در حقیقت همه ی مدینه تویی .ای سحر خیز مدینه و ای منتقم مادر وقت است که به کعبه تکیه بزنی  و  بانک برداری ......