سومین جلسه داخلی مدیریت محترم و مسئولین اجرایی مجمع در سال 93 :

سومین جلسه داخلی مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در سال1393، با حضور مسئولین اجرایی مجمع در تاریخ 93/2/7 در محل سالن جلسات بنیاد فرهنگی امام خامنه ای برگزار گردید، در این جلسه هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش فصلی از سلسله نشست ها با موضوع «نسیم دوستی» انجام شد. همچنین در این جلسه نقاط ضعف و ایرادات دراجرا و برگزاری جلسات هفتگی (دوشنبه شب هر هفته ) که تحت عنوان « راه نیکو زیستن » برگزار می شود مورد بررسی قرار گرفت تا به لطف الهی بتوانیم جلساتی در شان خانواده های عزیز عضو مجمع جهانی  برگزار نماییم.
۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۷:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) -شهرستان نجف آباد

نشست و جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی پیرامون بحث و تبادل نظر در رابطه با جلسات هفتگی مجمع با موضوع بنیاد خانواده و راه نیکو زیستن با هدف پیشبرد برنامه های تربیتی و مشاوره ای مجمع در قالب یک اتاق فکر توسط گروههای آموزش،تحقیقات و پژوهش با حضور استاد توانمند روانشناسی سرکار خانم محمودیان در تاریخ 1393/2/7 برگزار شد که در این جلسه سرکار خانم محمودیان پیشنهادات ارزشمندی جهت بهبود روند اجرای امور ارائه کردند.
۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) -شهرستان نجف آباد

جلسه سوم از سلسله جلسات «راه نیکو زیستن»

سومین جلسه از سلسله نشست های «راه نیکو زیستن» در تاریخ 93/2/1 در سالن فرهنگسرای خارون با حضور خانواده های مدعو برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم محمودیان سخنران محترم برنامه به طور گذرا به عوامل موثر بر زندگی موفق اشاره ای داشتند تا در جلسات آینده طبق نیازسنجی که توسط دوستان در مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) انجام می شود هر کدام از آنها به طور کامل تری مورد بررسی قرار بگیرند؛ عواملی همچون نیاز به احساس امنیت فرزندان در محیط خانواده برای پرورش اعتماد به نفس ، خلاقیت و عزت نفس در آنان، آموزش همسر داری ، تفکر نقادانه ، راز شاد زیستن ، مهارتهای زندگی برای رسیدن به زندگی موفق ، اثرات بسیار نامطلوب شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر زندگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی خانواده ها و سست کردن بنیان های خانواده و مسائلی از این دست که قرار است در جلسات آینده به طور مفصل تری در این زمینه ها صحبت کنیم.
۰۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) -شهرستان نجف آباد

میلاد گل سرسبد عالم هستی فاطمه زهرا (س) بر همگان مبارک باد

..و ﻣکه از ظهور  ﺗﻮ روﺷﻦ ﺷﺪ و جهان  از ﻧﻮر ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺗﻸﻟﻮ ﮔﺮﻓﺖ. ده ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ، ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ؛ هر ﻛﺪام ﺑﺎ ﻣﻼﺣﺖ ﺧﺎﺻﻰ در ﭼﺸﻢ و ﻃﺸﺖ و اﺑﺮﯾﻘﻰ در دﺳﺖ. آب ﻛﻮﺛﺮ را ﻣﻦ اول ﺑﺎر در آﻧﺠﺎ دﯾﺪم و ﺗﺎ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪآن آب اﺳﺖ و  ﻛﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ، همچنانکه  ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺗﻮ زهرایی و ﺧﺪا ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺗﻮ ﻛﻮﺛﺮى ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ . ﻓﺮﻣﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺪا ﻛﻨﯿﺪ و از او هدایت ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب کرد به  ﻣﺎه و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﺎه  .پنهان ﮔﺸﺖ ﺑﻪ زهره و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ زهره رفت  ﺑﻪ دو ﺳﺘﺎره ﻓﺮﻗﺪﯾﻦ :و در ﭘﺎﺳﺦ هوﯾﺖ اﯾﻦ اﻧﻮار هداﯾﺖ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد .ﻣﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪم، ﻋﻠﻰ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﻓﺎﻃﻤﻪ، زهره و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ـ ﺳﻼم اﷲ ﻋلیهمادو ﺳﺘﺎره ﻓﺮﻗﺪﯾﻦ و وﻗﺘﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ رﺳﻮل ﻣﻦ و ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن وحی ﻓﺮﻣﻮد »انااعطیناک الکوثر« ﻣﻦ فهمیدم ﻛﻪ ﺗﻮ ﻛﻮﺛﺮى و هیچ  ﻣﺎدرى، دﺧﺘﺮى ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﻧﺰاده اﺳﺖ.
۲۹ فروردين ۹۳ ، ۲۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) -شهرستان نجف آباد

دومین جلسه از سلسله نشست های خانواده با موضوع راه نیکو زیستن برگزار شد

دومین جلسه از سلسله نشست های خانواده با موضوع راه نیکو زیستن در تاریخ 25 فروردین ماه سال 93 در سالن همایشهای فرهنگسرای خارون برگزار گردید  به گزارش سرکار خانم حسینی مسئول معاونت تحقیقات راهبردی مجمع در این جلسه از چهل خانواده از خانواده های عضو مجمع جهانی دعوت بعمل آمد که اکثر خانواده ها در جلسه حضور داشتند. سخنران جلسه سرکار خانم محمودیان از مشاورین و کارشناسان تربیتی خانواده نیز ضمن تبیین جایگاه خانواده و نقش های تربیتی آن به مطالبی پیرامون نقش زن و مرد در شکوفایی و تربیت صحیح کودکان و فرمول های درست و پذیرفته شده در این رابطه پرداختند و به سئوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ دادند.از جمله سئوالات مطرح شده :تأثیر پذیری بیش از حد فرزندان از دیگران، اختلاف بیش از حد فرزندان در سنین نزدیک به هم در محیط خانواده و.....
۲۷ فروردين ۹۳ ، ۰۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) -شهرستان نجف آباد

سلسله نشست های خانواده با موضوع راه نیکو زیستن

مجموعه نشست های خانواده با موضوع راه نیکو زیستن با هدف ارتباط چهره به چهره با خانواده های محترم عضو مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) شهرستان نجف آباد و تلاش در جهت ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی و سلامت خانواده ها و بیان مطالب مورد نیاز و اساسی آنها توسط اساتید مجرب حوزه و دانشگاه و نیز نیاز سنجی و اطلاع از فرهنگ های حاکم بر خانواده ها با پر نمودن فرم های اطلاعات مشخص شده جهت ایجاد یک راهکار مناسب و برنامه ریزی دقیق مسئولین در امر تربیت و اصلاح تربیت در خانواده ها بر اساس مدل سبک زندگی دینی  و اسلامی که نتیجه آن کمال  و پیشرفت خانواده ها و در یک کلام رسیدن به بلوغ دینی می باشد هر هفته روزهای دوشنبه بعدازنماز مغرب و عشاء در مکان سالن همایش های فرهنگسرای خارون برگزار میگردد . لازم بذکر است در هر جلسه طبق جدول زمانبندی شده از 40 خانواده دعوت بعمل خواهد آمد
۲۱ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) -شهرستان نجف آباد

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد

ساعات کار دفتر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) شهرستان نجف آباد در نیمه اول سال 93                روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه                         ساعت 17 الی 19         بنیاد فرهنگی آیت ا... خامنه ای - طبقه همکف               شماره تلفن دفتر : 09103935631
۲۱ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) -شهرستان نجف آباد

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کردند؛

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم سیاست های کلی سلامت ۱ ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.۱-۱- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای..
ادامه مطلب...
۱۸ فروردين ۹۳ ، ۲۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) -شهرستان نجف آباد